Vizyon Bilgi
Bilgi Güçtür!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Açıklaması

Bugün yayınlanan Resmi Gazete aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Personellerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde bir takım değişiklikler meydana geldi. Neler değişti?

Bugün yayınlanan Resmi Gazete aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Personellerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde bir takım değişiklikler meydana geldi. Neler değişti?

Sosyal Güvenlik Kurumu personellerini ilgilendiren bir açıklama bugün Resmi Gazete ile geldi. Bundan sonra kuruma bağlı bulunan İl Müdür Yardımcıları, Merkez Müdürleri ve Merkez Müdür Yardımcıları da zorunlu atamaya tabii olacaklar.

- Advertisement -

Denetçiler ise bu değişiklik ile zorunlu atama kapsamından çıkarıldılar. Türkiye genelinde tüm il ve ilçeleri bağlayan 5 hizmet bölgesi ayrımı yeninden güncellenmiştir. Hizmet bölgeleri artık yalnızca illeri kapsayacak şekilde belirlendi.

ZORUNLU YERLEŞTİRMEDE KAPSAM DIŞI OLAN İLLER DEĞİŞTİ

Zorunlu atama ve yerleştirme ile il Müdür Yardımcılarının, Merkezi Müdürlerin ve Müdür Yardımcılarının atanamayacakları iller değiştirildi. Bazı iller bu kapsamdan çıkarılarak artık bu illere de atamalarına yönelik bildirim yapıldı. Resmi Gazete’nin yayınlanması ile yürürlüğe giren değişiklikler bu tarihten itibaren de uygulamaya açık olacaklar.

Tavsiye :  Medeni kanuna göre evlenme yaşı kaçtır? Şartları nedir?

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/6/2012 tarihli ve 28336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

- Advertisement -

“MADDE 6 – (1) Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı kadrolarında görev yapan personel zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir.”

Tavsiye :  İstanbul Büyükşehir yerel seçim sonuçları! 31 Mart yerel seçim son durum!..

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve eki EK-3 Hizmet Bölgeleri Cetveli ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türkiye’nin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle iller beş hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilmiştir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın  (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ancak, aynı bölge içerisindeki farklı illerde yer alan hizmet alanlarına yapılan atamalarda çalışma süresi iki yıldan az olamaz.”

Tavsiye :  Frida Kahlo’nun anne babası onun Diego Rivera’yla evliliğini hangi ikisinin birlikteliğine benzetmiştir?

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce 6 ncı maddede belirtilen görevlerde bulunanların, bu maddenin yayımı tarihinden önce bir ilin farklı hizmet bölgelerinde geçen süreleri, görev yapılan yer daha önce hangi hizmet bölgesinde yer alıyor ise o hizmet bölgesinden sayılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız

- Advertisement -

Bunları da beğenebilirsin

- Advertisement -

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.