Ana sayfa Eğitim Öğretmen Ataması Mülakatları Nasıl Yapılır?

Öğretmen Ataması Mülakatları Nasıl Yapılır?

MEB'nın her yıl uyguladığı ve öğretmen atamaları için oldukça önemli olan öğretmen ataması mülakatları için gerekli aşamaları ve örnek sorular " Öğretmen Ataması Mülakatları Nasıl Yapılır? " başlıklı makalemizin devamında.

5
0

MEB’nın her yıl uyguladığı ve öğretmen atamaları için oldukça önemli olan öğretmen ataması mülakatları için gerekli aşamaları ve örnek sorular ” Öğretmen Ataması Mülakatları Nasıl Yapılır? ” başlıklı makalemizin devamında.
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması için kolları sıvadı. Referandum sonrasında kalan bu atamalar için öğretmen ataması mülakatları çok önemli  bir durum halini aldı.

 Başvuruda bulunan öğretmen adayları yapılacak müakatlarda öğretmen adayalrının baaşrılı olmaları gerekir. İlk aşamada gerçekleşecek olan mülakattan 60 puan alan adaylar tercih yapma hakkına sahip olacaklar. Kısacası 60 puan alan öğretmen adayı MEB tarafından atama hakkına sahip olur. 

Neler Sorulur?

Öğretmen adayların girecekleri mülakatta ne gibi sorularla karşılaşacakalrı henüz netlik kazanmasa da geçmiş dönem önek soruları ile bir bilgi edinebileceksiniz. Genel bakacak olursak bazı ölçütler paylaşılmıştır. 4 ana ölçütte sorular hazırlanarak adaylara yöneltilir.

Bir konuyu hızlı kavrama özetleme ve ifade edebilme özelliği, iletişim becersi ve ikna kabiliyeti, bilimsel  ve teknolokik gelimelere dayalı sorular , temsil yeteneği ve eğitimcilik niteliklerinden sorular haırlanarak adaylara yöneltilir. 

ÖRNEK SORULAR
Öğretme ve öğrenme felsefesi

1)  Branşınıza merak duyuyor musunuz? Varsa, sınıfınızı gözlemlediğimde bunu nasıl anlarım?

2) Öğrencilerin öğrenmeleri için mükemmel mekanı yaratabilecek olsanız nasıl bir yer olurdu? Öğretmenlerin hangi bilgi ve becerilere sahip olması gerekirdi?

3)  Öğrencinin öğrenmesine katkıda bulunan başlıca etken nedir?

 Teknoloji Entegrasyonu

1)  Sınıf sınırlarının ötesine geçmek için teknolojiyi nasıl kullandığınızı ve okul dışındaki uzmanlardan nasıl yararlandığınızı anlatın.

2)  Öğrencilerinizin bilinç uyandırmak, sohbet başlatmak, kanıları değiştirmek, değişimi devindirmek veya değişim yaratmak için teknolojiyi nasıl kullandıklarını anlatın.

3)  Teknoloji entegrasyonu planlarken önce müfredat mı gelir yoksa teknoloji mi gelir?

Derecelendirme

1) Bu ifadeye katılıyor musunuz? Bir öğrenciye sıfır vermek sorumluluğu öğretir. Katılıp katılmama nedenlerinizi açıklayın.

2) Kendi sınıfınızı düşünün ve derecelendirme yapmanızdaki amaçlardan ikisini sıralayın.

Değerlendirme

1) Öğrencilere öğrenim sırasında belirli geri-bildirimleri verirken kullandığınız üç yöntemi sıralayın.

2) Formatif değerlendirme ve kabiliyet öğretmeyi aynı anda nasıl birleştirirsiniz?

Farklılaştırılmış Öğretim

1) Son zamanlarda farklılaştırılmış öğretim tasarlayarak hazırlayıp uyguladığınız bir dersi düşünün ve sonucunda öğrencinin elde ettiği sonuçlardaki farklılıkları betimleyin.

Öğretim Etkinliği

1) Son dersinizde sorduğunuz en iyi soru öğrencilerinize ne öğretti?

2) Yakın zamandaki dersleri düşünün. Sınıfta dolaşırken öğrencileriniz öğrenme hedefinin anlaşıldığını gösteren ne söyledi veya yaptılar?

Sınıf Yönetimi

1) Ders anlattığınız sırada bir öğrenci başka bir öğrencinin öğrenmesine bir şekilde engel olursa nasıl tepki verirsiniz?

Bölüm B) Üç dakika sonra aynı öğrenci yine rahatsız etmeye başlıyor. Nasıl karşılık verirsiniz?

Bölüm C) Beş dakika sonra aynı öğrenci yine rahatsız etmeye başlıyor. Ne yaparsınız? (Aday, sınıfta yaşanan zorlukların gerçekçi bir tablosunu çizerek öğretmenin sınıf yönetimine yönelik kaç tane etkin stratejisi olduğunu öğrenebilir.)

2) Dersin son on dakikasını betimleyin.

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri

1) “Çocuklar Sevmedikleri Öğretmenden Öğrenmez” – Rita Pierson   Bu söze neden katılıp katılmadığınızı açıklayın.

2) En zorlu öğrencinizden sizi üç kelimeyle tarif etmesini istesem ne derdi? 

Öğretmen Dayanışması

1) Öğretmenler arasındaki dayanışma, dostane işbirliği ve içten fikir alışverişinden öteye gider. Bu dayanışmanın etkin olabilmesi için ne gerekir?

Sürekli Mesleki Gelişim

1) Yeni bir öğretim yöntemi uyguladığınız bir önek verin. Yeni stratejiyi nasıl öğrendiniz? Bu yeni fikirle tanıştıktan uygulamanıza dek geçen süreci anlatın.

2) Son zamanlarda sınıfınızda değişime yol açan ne okudunuz ya da üzerine çalıştınız? 

Ebeveyn İletişimi

1) Bu sömestr içinde ebeveynlerle görüşmenizin üç nedenini belirtin.

Ebeveyn Katılımı

1) Ebeveynler sınıfınızda nasıl bir rol oynamakta?

2) Sınıfınızda güçlük çeken bir öğrenciyi düşünün. Ebeveyni çocuğun eğitimine dahil olması için nasıl teşvik edersiniz? Detaylıca anlatın.

Öğrenci Katılımı

1) Öğrenciler için “öğrenimlerine kendilerinin sahip olması” ne anlama gelir?

2) Öğrencileriniz arasında eşzamanlı etkileşimi sağlayacak koşulları nasıl oluşturuyorsunuz? Bu ilişkiyi nasıl sürdürüyorsunuz?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here