Vizyon Bilgi
Bilgi Güçtür!

Kimler Polis Olamaz? Polis Olmanın Şartları Neler?

POMEM 10 Bin Polis Alımı başvurularının başlamasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, kimlerin polis olamayacağını ve polis olmanın şartlarını açıkladı.

POMEM 10 Bin Polis Alımı başvurularının başlamasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, kimlerin polis olamayacağını ve polis olmanın şartlarını açıkladı.

 20. Dönem POMEM 10 Bin polis alımlarının başlaması üzerine adaylar tarafından merak edilen, polis olmanın şartları ve kimlerin polis olamayacağı sorularına ilişkin yanıt Emniyet Genel Müdürlüğü’nden geldi. 2017 Yılı için 9 bin erkek ve bin kadın polisin alınacağı alımlar için, adaylar başvuru sürecine 3 Nisan 2017 tarihi itibariyle başladı. Söz konusu POMEM 10 Bin Alımı için adaylara merak ettikleri konulara açıklık, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından getirildi.

 Polis Olmanın Şartları!

- Advertisement -

 POMEM 10 Bin Polis Alımı adına polis olabilmek isteyen adaylara Emniyet Genel Müdürlüğü’nce koşulan şartlar; 30 yaşını doldurmamış olmak, lisans mezunu olmak ve 2015 ya da 2016 yılları içerisinde girdikleri KPSS Sınavı’nın, P3 puan türünden en az 60 puan almak şeklinde belirlenmiştir.

 Kimler Polis Olamaz?

 Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu başvuru şartları neticesinde, 30 yaşını dolduran ve herhangi bir nedenle sicil sabıka kaydı bozuk olan adaylar kesinlikle polis olamaz. Söz konusu başvuru adına polis olabilmek için ise yayınlanan başvuru şartlarının tam metni şu şekildedir: 

 

a) T.C. vatandaşı olmak,

 

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan 2015 veya 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan 2015 veya 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (48,00) puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

UYARI: EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: 2017 yılı 20.Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

Başvuru ücretini yatırdığı halde intenet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr intenet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İntenet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip intenet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İntenet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru yapıp sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.