Ana sayfa Genel İşsizlik Maaşı Nedir Kimlere Ödenir? İşkur İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır

İşsizlik Maaşı Nedir Kimlere Ödenir? İşkur İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır

Devletin sosyal sorumlulukları arasında işsizlerin korunması da mevcut. İşsiz kalanlara sağlanan İşsizlik Maaşı nasıl alınmaktadır ve kimler bu maaşı alabilir?

6
0

Devletin sosyal sorumlulukları arasında işsizlerin korunması da mevcut. İşsiz kalanlara sağlanan İşsizlik Maaşı nasıl alınmaktadır ve kimler bu maaşı alabilir?

Özel sektörde çalışmakta olan ve işsizlik sigortası kapsamında primlerini ödeyen kişiler işsiz kalmaları durumunda maaş alabilmektedirler. İşsiz geçirilen sürede sağlanan bu maaştan faydalanmak isteyen kişiler işlerini kendi istekleri dışında  kaybetmiş olmalılardır. Bu maaştan faydalanabilmek için öncesinde uygulanması ve uyulması gereken bazı prosedürler vardır. 

MAAŞTAN FAYDALANMANIN PROSEDÜRLERİ

İşsiz kalan kişi, işini kaybetmeden önceki son 120 gün içerisinde prim ödemiş ve son 3 sene içinde de toplamda 600 gün işsizlik primi yatırmış olmalıdır. Bu şartı taşıyanlar işlerini kaybettikten sonra İŞKUR’a başvurarak maaşlarını almaya başlayabilirler. Bu noktada sağlanan maaş ise kişinin son brüt maaşının %40’ı ve maksimum asgari ücretin %80’i kadar olarak belirlenmektedir.

İşsizlik sigortasına başvuru

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

İşsizlik ödeneğinin süresi

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

§ 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

§ 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

§ 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

Son 120 günde kesinti sayılmayan haller                                    

Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte;

1.    Hastalık,

2.    Ücretsiz izin,

3.    Disiplin cezası

4.    Gözaltına alınma,

5.    Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,

6.    Kısmi istihdam,

7.    Grev,

8.    Lokavt,

9.    Genel hayatı etkileyen olaylar,

10.  Ekonomik kriz,

11.  Doğal afet,

Nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.

İşsizlik sigortası kapsamında sunulan hizmetler

İşsizlik ödeneği alanlara İŞKUR tarafından;

§ İşsizlik ödeneği verilmesi,

§ Genel sağlık sigortası primleri ödenmesi,

§ Yeni bir iş bulma,

§ Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi, hizmetleri sağlanmaktadır.

İşsizlik ödeneği miktarı

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here