Ana sayfa Finans Gayrimenkul Değer Artış Kazanç Vergisi Hangi Durumlarda Ödenir!

Gayrimenkul Değer Artış Kazanç Vergisi Hangi Durumlarda Ödenir!

Gayrimenkul satışlarından doğan vergilerden olan Gayrimenkul Değer Artış Vergisi nasıl hesaplanır? Hangi durumlarda vergi ödenir?

4
0

Gayrimenkul satışlarından doğan vergilerden olan Gayrimenkul Değer Artış Vergisi nasıl hesaplanır? Hangi durumlarda vergi ödenir?

Elde bulununan gayrimenkullerin satışından (ev, arsa, işyeri, tarla vb.) elde edilen kazançlar, değer artış kazancına girmektedir.
Gayrimenkullerin satışından sonra elde edilecek gelirin vergilendirilme işlemi iki şekilde yapılır:
-Ticari Kazanç Vergisi,
-Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi.

TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
Gayrimenkul alım ya da satım işlerini meslek olarak icra eden kişilerin ödemesi gereken bir vergi türüdür. Gelir Vergisi Kanununa göre ticari ya da sınai bütün işlemlerden doğan kazançlar vergiye tabi tutulmaktadır. Öneğin; maden ya da taş ocakları işletmeciliği yapanlar, borsaya kayıtlı olarak hisse senedi alım satımı yapanlar, devamlı olarak gayrimenkul alım satımı yapan kişiler ticari kazanç vergisini ödemekle yükümlüdürler.

GAYRİMENKUL DEĞER ARTIŞ KAZANCI VERGİSİ
Gelir Vergisi Kanunu’nun 80. maddesine göre gayrimenkul ve hakların 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından dolayı elde edilen kazançlar değer artış kazancına girmektedir. Ancak gayrimenkulun elde bulundurulduğu süreye göre ve elde ediliş biçimine göre değişmektedir.. Yani bir gayrimenkul herhangi bir bedel ödemeden elde edilmiş ise (miras gibi), bu gayrimenkulün satışı hiçbir şekilde vergilendirilmeyecektir. Ancak bunun dışındaki durumlardaki satış işlemlerinde vergilendirme kanun doğrultusunda yapılacaktır.
Gayrimenkul ya da hakları elden çıkarırken ödenecek olan değer artış kazancı vergisinden indirilebilecek olan bazı giderler vardır. Bunlar:
-Satılacak olan gayrimenkulün maliyeti,
-Satılan garimenkulün satıcı tarafından karşılanan giderleri ya da vergi borçları.
Değer artış kazancı belirlenen tutarların üzerinde ise beyan edilmesi zorunludur.

DEĞER ARTIŞ KAZANCI VERGİSİNİ HESAPLAMA İŞLEMİ
Gelir artış kazancı vergisi hesaplama işlemi, gayrimenkulün elde edildiği dönemdeki fiyatı üzerinden satış işleminin gerçekleştirildiği ay hariç olmak üzere ÜFE oranında artırılacaktır. Daha sonra elde etme bedelinden, masraflar düşürülecektir. Ortaya çıkan bedelden 2016 yılı için belirlenmiş olan 11 bin Türk Lirası istisna bedeli düşürülerek kalan kısım 15%’ten başlayan gelir vergisi tarifesine göre hesaplanacak.
 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here