Vizyon Bilgi
Bilgi Güçtür!

EGM PMYO Polis Alımı Ne Zaman Yapılacak? Polislik Başvuru Şartları neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden, 2017 yılına dair polis alımlarının, ne zaman yapılacağını ve alımlar için başvuru şartlarını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden, 2017 yılına dair polis alımlarının, ne zaman yapılacağını ve alımlar için başvuru şartlarını açıkladı.

 2017 Yılı için Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış olduğu açıklama ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne (POMEM) 9000’i erkek 1000 kadarı ise kadın olmak koşuluyla toplamda 10.000 polis alımının yapılacağını duyurdu.

- Advertisement -

Yapılacak olan bu polis alımlarının başvurularında ise yalnız lisans mezunu olan adayların değerlendirileceğini ifade eden EGM, 2017 yılı POMEM için polis alımları şartlarının ise 6 Haziran 2015 yılında Resmi Gazete’de yayınlandığını bildirerek açıklaması sonlandırdı.

 EGM Polis Alımı Ne Zaman Yapılacak?

 Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklamaya göre, 2017 yılına dair toplamda 10.000 lisans mezunu polis alımının yapılacağı başvuru tarihleri 3 Nisan 2017 ile 14 Nisan 2017 aralığı olarak belirlendi. Başvurular ise bu tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığı’nın www.pa.edu.tr adresinden gerçekleştirilecek.

 Polislik Başvuru Şartları Neler?

 2017 yılı POMEM lisans mezunu 10.000 polis alımı için başvuru şartları; Resmi Gazete’de yayınlanan şartlara sahip adayların, 1987 yılı ve sonrası yıllarda doğmuş olmaları, 2015 ya da 2016 yıllarında yapılan KPSS lisans sınavından P3 türü puanının en az 60 olması ve lisans mezunu olmaları olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yer alan şartlar ise aşağıdaki gibidir:

Tavsiye :  Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) Önlisans Baraj Puanı Kaç Oldu?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan 2015 veya 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan 2015 veya 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (48,00) puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

- Advertisement -

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

Tavsiye :  TYT ve YKS'de Müfredat Dışı Soru Sorulur mu?

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

Tavsiye :  ATA AÖF Tek Ders Sınavı hakkında bilgilendirme yayınlandı

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Advertisement -

Bunları da beğenebilirsin

- Advertisement -

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.