Vizyon Bilgi
Bilgi Güçtür!

BBDK Faktoring Yönetmeliğinde Yaptığı Değişiklik Resmi Gazetede Yayınlandı

BBDK Faktoring Yönetmeliğinde, 6 Ekim 2017 tarihili Resmi Gazete’ye göre değişiklikler meydana geldi.

BBDK Faktoring Yönetmeliğinde, 6 Ekim 2017 tarihili Resmi Gazete’ye göre değişiklikler meydana geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan ; 

                               FAKTORİNG İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA
                                           YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  4/2/2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (b) ve (c) bentleri eklenmiş, diğer bentler bunda göre teselsül ettirilmiştir.

- Advertisement -

“b) Elektronik arşiv (e-arşiv) : 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No : 433 )’nde yer alan şartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluşturulan faturaların elektronik ortamda muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesini,

c) Elektronik  fatura ( e-fatura) : 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’ nde yer alan şartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturayı,”

MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Faktöring işlemi esnasında finansman sağlanmadan önce kuruluş tarafından müşteri yetkililerince imzalanmış alacak bildirim formu ve fatura bilgileri temin edilir. Fatura bilgilerinin Merkezi Fatura Kaydı Sistemine kaydedilmesi suretiyle faturanın mükerrer olmadığının kontrolü yapılır, e-fatura ve e-arşiv uygulamaları ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığından teyit edilir.

(2) Kuruluş, e-faturalar ile e-arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturaların imajları hariç olmak üzere fatura aslı imajlarını yapılacak denetimlerde tevsik etmek üzere muhafaza eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğinin 8 inci maddesine birince fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Garantili İthalat ve İhracat faktoringi işlemlerinde, kuruluş işe fatura borçlusu arasında faktoring işlemine temel teşkin eden ticari işlemin dayanağı olan fatura veya sözleşme hükümlerine atıfta bulunan ve kuruluş tarafından alınan fatura borçlusunun düzenlendiği veya ciro ettiği kambiyo senedine ilişkin bilgileri de içeren münhasır sözleşme düzenlenmiş olması kaydıyla birinci fıkranın birinci cümlesi uygulanmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.